Kulatý stůl

Kulatý stůl: Pouliční divadlo a veřejný prostor

Středoevropského setkání pouličního divadla na festivalu Za dveřmi

Pátek 20. července 2012 v 14 hodin (18 hodin) v kavárně Divadla v Celetné

Mezinárodní festival pouličního divadla Za dveřmi vzal na sebe výzvu oživit Václavské náměstí a posunout tak Prahu ke standardu evropských metropolí. Právě tento prostor je poprvé od dob první republiky z velké části pěší zónou, místem určeným pro lidi a jejich volný čas.

Veřejný prostor je opakem intimity, místem setkávání se a sdílení zážitků. Je místem komunikace a dobrá atmosféra ve veřejných prostorech je známkou kvality života. Praha dlouhodobě v žebříčcích kvality života dosahuje dobrých pozic, přesto má smysl tuto kvalitu udržovat a rozvíjet.

Pouliční divadlo je jednou z nejúčinnějších cest oživování veřejného prostoru. O to spíše, pokud se odehrává v letních měsících, když plní funkci podpory kulturního vyžití jak pro Pražany tak pro zahraniční návštěvníky města.

Kulatý stůl na festivalu Za dveřmi je příležitostí vyměnit si zkušenosti v komunikaci mezi pořadateli pouličních festivalů, soubory a performery, kteří na nich vystupují a municipalitami, jejichž spolupráce je pro realizaci a hladký průběh festivalů klíčová. Nedílnou součástí veřejného prostoru jsou i podnikatelé a živnostníci, kteří v něm nabízejí své služby či produkty. I pro ty je pouliční festival jasným přínosem. Chceme si klást otázky, navzájem se inspirovat, hledat koncepční nápady a vize.

Kdo se sejde kolem kulatého stolu v kavárně Divadla v Celetné?

  • Bernhard Bub, umělecký ředitel antagon theaterAKTion a divadelního festivalu Sommerweft - Theater Festival am Fluss, Německo
  • Jakub Vedral, ředitel Mezinárodního festivalu pouličního divadla Za dveřmi, Česká republik
  • Petr Boháč, umělecký šéf Spitfire Company, Česká republik
  • Ľuba Blaškovičová, ředitelka mezinárodního site-specific projektu Košické Imaginácie, Slovensko